Tuesday, April 30, 2013

 • Browarna 6, 00-311 Warszawa, Poland
 • 15 maja (środa), 2013 godz. 19:30

  Serdecznie zapraszamy na wieczór poezji Josifa Kerlera


  tłumaczenie wierszy (z autoryzowanej rosyjskiej wersji): Agata Sagan
  czyta: Agnieszka Hakizimana


  Serdecznie zapraszamy na wieczór poezji Josifa Kerlera


  tłumaczenie wierszy (z autoryzowanej rosyjskiej wersji): Agata Sagan
  czyta: Agnieszka Hakizimana

  Josif Kerler urodził się w 1918 r. w Gajsynie (dziś centralna część Ukrainy). Studiował w Moskwie. W kwietniu 1950 r. został aresztowany i skazany na 10 lat łagrów za działalność antysowiecką (przeciwstawiał się polityce dyskryminującej mniejszość żydowską, w tym m.in. zakazowi nauczania jidysz w Autonomicznym Okręgu Żydowskim, w którym przez jakiś czas mieszkał). Trafił do łagru w Workucie. Nie odsiedział całego wyroku, został zwolniony w 1955 r. jak wielu innych więźniów politycznych w ramach reorganizacji i stopniowej likwidacji Gułagu po śmierci Stalina. W 1971 r. wyemigrował do Izraela, gdzie pozostał już do końca życia tj. do 2000 r. Poza pisaniem wierszy i tekstów do piosenek, redagował książki, był też inicjatorem i wydawcą Almanachu Jerozolimskiego, który obejmuje swym zakresem twórczość powstającą w języku jidisz.

  Garstka wierszy ze zbiorku „Виноградник моего отца” („Winnica mojego ojca”), które zostaną zaprezentowane podczas wieczoru to wiersze napisane w łagrze.Jest to pierwsza okazja do usłyszenia ich po polsku. To rzadkie poetyckie świadectwo, często pomijanego u nas, cierpienia ludności żydowskiej w łagrach sowieckich0 Comments:

Post a Comment

<< Home